User Tools

Site Tools


pl:sparky_rescue

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_rescue [2019/08/15 18:07] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Edycja Rescue =====
 +
 +Edycja „Rescue” (Ratunkowa) to system operacyjny, który działa tylko w trybie Live DVD/USB (bez instalacji na dysku twardym). System Live zawiera duży zestaw narzędzi do skanowania i naprawy plików, partycji i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych.
 +
 +Używa ultra lekkiego menedżera okien Openbox jako domyślnego pulpitu.
 +
 +Narzędzia dostępne w systemie Live:
 +
 +  * Kopia zapasowa (tworzenie i przywracanie):​ Clonezilla, DDRescue + GUI, FSArchive, Grsync, luckyBackup,​ Partclone, Partimage + Partimage Server
 +  * Program rozruchowy (naprawa programu rozruchowego GRUB): Boot Repair
 +  * Chroot (chrootowanie do dystrybucji Linux): Chroot, Chrooter (Sparky Chrooter)
 +  * Dysk (zarządzanie i partycjonowanie):​ Cfdisk, Disktype, Fdisk, Gdisk, GParted, Parted, TestDisk
 +  * Szyfrowanie (szyfrowanie dysków i partycji): Cryptsetup, Tcplay, VeraCrypt, zuluCrypt, zuluMount
 +  * Pliki (operacje na plikach i katalogach):​ Eraser (Sparky Eraser), Thunar, Midnight Commander, PhotoRec, Shred, Tux Commander, Wipe, Xarchiver
 +  * Złośliwe oprogramowanie (skanery wirusów i rootkitów):​ Chkrootkit, ClamAV, ClamTK, Rkhunter
 +  * Monitorowanie:​ top, htop, lxrandr, nmon
 +  * Sieć (dostęp do współdzielonych folderów MS Windows): samba client
 +  * Zarządzanie pakietami: APT, RPM, YUM, Zypper
 +  * Hasła MS Windows (łamacz haseł MS Windows): ophcrack
 +  * Zdalny pulpit: Gigolo, rdesktop + GUI, Remmina, Instalator TeamViewer
 +  * Wsparcie dla systemu plików: Reiserfs, Reiser4, ext3/4, iso9660, UDF, XFS, JFS, UFS, HPFS, HFS, HFS+, Time Machine FS, MINIX, MS DOS, NTFS, VFAT. BTRFS, Exfat, F2FS, LVM2, NILFS2
 +  * Szybka Pomoc
 +
 +Zestaw dodatkowych narzędzi Edycji Ratunkowej można zainstalować na dowolnym pulpicie/​menedżerze okien, za pośrednictwem pakietu meta:
 +   ​sparky-meta-rescue
 +
 +Miej na uwadze, że wiele narzędzi działa tylko w trybie tekstowym i nie ma pozycji w menu. Pełne menu zapewnia „obmenu-generator”,​ który jest przeznaczony dla menedżera okien Openbox.
 +
 +{{:​sparky42-rescue.png?​500|Rescue Edition}}
  
pl/sparky_rescue.txt · Last modified: 2019/08/15 18:07 by pavroo