User Tools

Site Tools


pl:sparky_office

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_office [2019/08/21 17:43] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Office =====
  
 +<WRAP info box 100%>
 +Sparky Office jest teraz modułem [[aptus|Sparky APTus]]
 +</​WRAP>​
 +
 +Sparky Office to narzędzie, które pozwala szybko zainstalować jedną z aplikacji biurowych:
 +
 +  * AbiWord i Gnumeric - mały zestaw dwóch aplikacji: edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 +  * Atril - przeglądarka dokumentów dla MATE
 +  * Evince - przeglądarka dokumentów wielu formatów dokumentów
 +  * LibreOffice - wieloplatformowy pakiet biurowy (preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky „Full”),​ można zainstalować,​ jeśli OpenOffice nie jest zainstalowany
 +  * MS Office - skróty menu zapewniają szybki dostęp do uruchamiania aplikacji internetowych MS Office za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 +  * MuPDF - lekka przeglądarka plików PDF i XPS
 +  * Okular - przeglądarka dokumentów dla KDE
 +  * OpenOffice - pakiet biurowy; zainstaluj po usunięciu LibreOffice
 +  * Qpdfview - przeglądarka dokumentów z kartami
 +  * WPS Office - pakiet biurowy, który oferuje WPS Writer, WPS Presentation i WPS Spreadsheet
 +  * Xpdf - przeglądarka plików Portable Document Format (PDF).
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-office
 +
 +Uruchom go z [[aptus|Sparky APTus]] -> zakładka Biuro
 +
 +{{:​sparky-office.png?​320|Sparky Office}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 42%>
 +[[sparky_eraser|<​--- Sparky Eraser]]|[[sparky_optical|Sparky Optical --->]]
 +</​WRAP>​
pl/sparky_office.txt · Last modified: 2019/08/21 17:43 by pavroo