User Tools

Site Tools


pl:sparky_launcher

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_launcher [2022/03/01 00:14] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Launcher =====
  
 +Sparky Launcher to małe narzędzie, które instaluje *vala-panel* i dostarcza własne ustawienia dla *vala-panel*, takie jak:
 +
 +  * auto-uruchomienie
 +  * auto-ukrywanie
 +  * przezroczyste tło (jeśli komozytor pulpitu jest włączony)
 +  * wzorowany na dock-u panel z ulubionymi aplikacjami
 +  * graficzne narzędzie do zarządzania panelem *vala-panel*
 +  * pionowe umiejscowienie po lewej stronie ekranu
 +
 +=== Instalacja ===
 +
 +   sudo apt install sparky-launcher
 +
 +Sparky Launcher jest automatycznie uruchamiany po zalogowaniu do pulpitu.
 +
 +Jeśli chcesz użyć tego narzędzia w menadżerze okien, musisz dodać poniższe polecenie do skryptu startowego Twojego WM:
 +  sparky-launcher
 +
 +{{:sparky-launcher-350px.png?400|Sparky Launcher}}
pl/sparky_launcher.txt · Last modified: 2022/03/01 00:14 by pavroo