User Tools

Site Tools


pl:sparky_gui

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_gui [2020/02/11 23:08] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Minimal GUI Edition =====
  
 +SparkyLinux MinimalGUI (**G**raphic **U**ser **I**nterface) Edition jest wersją Sparky wyposażoną w minimalistyczny graficzny pulpit Openbox oraz Tint2 - panel i pasek zadań. Dodatkowo, wersja ta oferuje minimalny zestaw podstawowoych aplikacji. Inne, ulubione aplikacje można doinstalować z oficjanych repozytoriów systemu.
 +
 +<​dokuteaser>​
 +**Akcesoria:​**
 +    * Midnight Commander
 +    * MousePad
 +    * nitrogen (zmiana tapety)
 +    * Xarchiver
 +
 +**Development:​**
 +    * Icon Browser
 +
 +**Grafika:​**
 +    * gscreenshot
 +    * Przeglądarka obrazów
 +
 +**Multimedia:​**
 +    * PNMixer
 +    * PulseAudio Volume Control ​
 +
 +**Sieć:**
 +    * Przeglądarka www Otter
 +
 +**Biuro:**
 +    * qpdfview
 +
 +
 +</​dokuteaser>​
 +
 +<​dokuteaser>​
 +**Ustawienia:​**
 +    * Konfiguracja sieci
 +    * Firewall GUFW
 +    * Klawiatura i Mysz
 +    * Ustawienia monitora
 +    * Powiadomienia
 +    * Menadżer Konfiguracji Openbox
 +    * Menadżer zasilania
 +    * Preferowane aplikacje
 +    * Ustawienia drukowania
 +    * Zewnętrzne nośniki USB/CD/DVD
 +    * Wygaszacz ekranu
 +    * Ustawienia panelu Tint2
 +
 +**System:**
 +    * APTus
 +    * BleachBit
 +    * Menadżer Pakietów DEBiTool
 +    * GParted
 +    * LXTerminal
 +    * Menadżer pakietów Synaptic
 +    * Aktualizacja Systemu (Sparky Tool)
 +    * Manadżer zadań
 +    * Menadżer plików Thunar
 +    * kopia zapasowa systemu Timeshift
 +    * Tint2
 +
 +</​dokuteaser>​
 +
 +{{:​sparky_5.9_minimal.png?​500|Minimal GUI}}
 +
 +<WRAP center box 75%>
 +|[[Minimal|<​--- Minimal ISO]]  |  [[sparky_cli|MinimalCLI Edition --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/sparky_gui.txt · Last modified: 2020/02/11 23:08 by pavroo