User Tools

Site Tools


pl:sparky_eraser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_eraser [2019/08/19 14:30] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Eraser =====
  
 +Sparky Eraser to prosty graficzny interfejs dla narzędzi **shred** i **wipe**.
 +
 +Shred może trwale usunąć pliki, Wipe usuwa foldery i jego drzewo katalogów. Usuniętych plików i folderów przez Sparky Eraser nie można łatwo odzyskać.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get update
 +   sudo apt-get install sparky-eraser
 +
 +Eraser działa na plikach i katalogach, do których masz pełny dostęp (katalog domowy, partycje zewnętrzne itp.). Jeśli musisz trwale usunąć swoje rzeczy z systemu, uruchom Eraser z uprawnieniami **sudo** (na własne ryzyko):
 +
 +   sudo sparky-eraser
 +
 +Jeśli nie musisz uruchamiać go jako root, uruchom go normalnie z Menu-> Akcesoria->​ Gumka
 +
 +{{:​eraser1.png?​300|Sparky Eraser}}
 +
 +Potwierdzenie jest wymagane po wybraniu pliku lub katalogu do usunięcia.
 +
 +{{:​eraser2.png?​300|Sparky Eraser}}
 +
 +Więcej informacji o narzędziach „shred” i „wipe” można znaleźć na stronach podręcznika:​
 +
 +   man shred
 +   man wipe
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 40%>
 +[[sparky_conky|<​--- Sparky Conky]]|[[sparky_office|Sparky Office --->]]
 +</​WRAP>​
pl/sparky_eraser.txt · Last modified: 2019/08/19 14:30 by pavroo