User Tools

Site Tools


pl:sparky_conky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_conky [2019/08/19 14:43] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Conky =====
  
 +Sparky Conky to prosty menedżer Conky, który pozwala:
 +
 +  * uruchomić Conky
 +  * zatrzymać Conky
 +  * załadować plik konfiguracyjny Sparky Conky
 +  * edytować domyślny plik konfiguracyjny Conky
 +  * zmienić kolor domyślnego motywu Sparky
 +
 +Instalacja:
 +
 +   ​apt-get install sparky-conky
 +
 +{{:​sparky-conky.png?​300|Sparky Conky}}
 +
 +Funkcja zmiany koloru pozwala zmienić kolor na:
 +
 +    * czarny
 +    * niebieski
 +    * szary
 +    * Zielony
 +    * czerwony
 +    * biały
 +    * żółty
 +
 +{{:​sparky-conky1.png?​300|Zmień kolor}}
 +
 +{{:​conky-green.png?​120|Conky green}}
 +
 +Jeśli kolor nie zostanie zmieniony automatycznie,​ uruchom ponownie Conky.
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 44%>
 +[[sparky_compton|<​--- Sparky Compton]]|[[sparky_eraser|Sparky Eraser --->]]
 +</​WRAP>​
pl/sparky_conky.txt · Last modified: 2019/08/19 14:43 by pavroo