User Tools

Site Tools


pl:sparky_codecs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_codecs [2019/08/19 15:08] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Codecs =====
  
 +Narzędzie Sparky Codecs może zainstalować wszystkie dostępne kodeki multimedialne i wtyczki przeglądarki internetowej. Ponieważ Sparky jest dostarczany z preinstalowanymi kodekami i wtyczkami multimedialnymi (pełne wersje), użytkownicy Sparky Base Editions mogą zainstalować obsługę multimediów jednym kliknięciem.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-codecs
 +
 +Następnie uruchom Sparky Codecs Installer z [[aptus|Sparky APTus]] -> zakładka Kodeki
 +
 +{{:​sparky-codecs.png?​400|Sparky Codecs Installer}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 50%>
 +[[sparky_backup_sys| <--- Sparky backup sys]]|[[sparky_compton|Sparky Compton --->]]
 +</​WRAP>​
pl/sparky_codecs.txt · Last modified: 2019/08/19 15:08 by pavroo