User Tools

Site Tools


pl:radiostation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:radiostation [2020/06/04 17:31]
pavroo created
pl:radiostation [2020/11/08 20:32]
pavroo
Line 14: Line 14:
 Jest dostępny dla Sparky 5 i nowszych. Jest dostępny dla Sparky 5 i nowszych.
  
-  apt install radiostation+  sudo apt install radiostation
  
 Pierwsze uruchomienie spowoduje skopiowanie domyślnej listy stacji radiowych (jeśli nie istnieje) do: Pierwsze uruchomienie spowoduje skopiowanie domyślnej listy stacji radiowych (jeśli nie istnieje) do:
pl/radiostation.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)