User Tools

Site Tools


pl:partitioning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:partitioning [2019/08/15 22:09] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Partycjonowanie dysku =====
  
 +W zależności od bieżącej struktury partycji dysku, musisz utworzyć 2 (maksymalnie 4) oddzielne partycje do instalacji Sparky:
 +    * „/” - partycja główna - dla plików systemowych;​ zalecany system plików ext4 i 10 GB wolnego miejsca (GameOver potrzebuje 20 GB)
 +    * Partycja SWAP (wymiany) - jeśli pamięć RAM ma 1 GB, utwórz partycję SWAP 1 GB (minimum) lub więcej. Jeśli pamięć RAM jest mniejsza niż 1 GB, utwórz partycję SWAP 2 razy większą niż pamięć RAM
 +    * „/ home” dla prywatnych plików i ustawień konta - jest to zalecane, ale nie twórz, jeśli nie masz dużo miejsca na dysku twardym; system plików ext4 i tyle wolnego miejsca, ile można stworzyć (minimum 5-10 GB)
 +    * Partycja EFI z punktem montowania „/​boot/​efi” musi zostać utworzona lub użyta na komputerach z płytą główną UEFI; 100–300 MB miejsca; System plików „vfat/​fat32”
 +
 +Jeśli nie masz gotowych, oddzielnych partycji do nowej instalacji Sparky, możesz:
 +   * utwórzyć je podczas procesu instalacji - oba instalatory (Sparky Installer i Sparky Advanced Installer) używają GParted, który jest wstępnie zainstalowany na wszystkich obrazach ISO Sparky
 +   * lub możesz utworzyć partycje za pomocą dowolnej dystrybucji systemu Linux działającej w trybie Live z zainstalowaną aplikacją GParted.
 +
 +Instrukcje umieszczone poniżej są tylko przykładami i mogą być inne na twoim komputerze. Ponowne partycjonowanie dysku twardego jest zawsze ryzykowne, dlatego wykonaj kopię zapasową plików w bezpiecznym miejscu (na dysku zewnętrznym).
 +
 +----
 +
 +==== Komputer wyposażony w BIOS ====
 +
 +W przypadku, gdy na dysku twardym istnieje tylko jedna partycja (większość komputerów jest sprzedawana z preinstalowanym MS Windows i tylko jedną partycją), której **NIE** chcesz usunąć. Musisz zmniejszyć partycję, aby odzyskać trochę wolnego miejsca.
 +
 +Użyj opcji „Zmień rozmiar/​Przenieś”,​ aby ją zmniejszyć.
 +
 +{{:​gparted2.png?​400|}}
 +
 +   * **Następujące wolne miejsce** - wpisz liczbę (w MB) nowego miejsca, które będzie znajdować się po pierwszej partycji (z istniejącym systemem operacyjnym)
 +   * **Nowy rozmiar** - upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na istniejący system operacyjny
 +
 +**Pamiętaj,​ że to tylko przykład!**
 +
 +{{:​gparted3.png?​400|}}
 +
 +Kliknij „Zastosuj”,​ poczekaj na zakończenie. Teraz możesz tworzyć partycje dla Sparky, jak wspomniałem wcześniej (root, swap, home).
 +
 +{{:​gparted5.png?​400|}}
 +
 +----
 +
 +==== Komputer wyposażony w UEFI ====
 +
 +Komputery z płytą główną UEFI (i preinstalowanym MS Windows => 8) miały wcześniej przygotowaną partycję EFI na dysku twardym. Jeśli tak, i jeśli chcesz zachować istniejący system operacyjny, **NIE** formatuj partycji i **NIE** wprowadzaj żadnych zmian na partycji. Po prostu ją użyj.
 +
 +Reszta partycji powinna być wykonana tak samo jak w poprzednim przykładzie.
 +
 +
 +----
 +==== Maszyna wirtualna ====
 +
 +Instalując Sparky na maszynie wirtualnej (z nie skonfigurowanym jeszcze wirtualnym dyskiem twardym), możesz pozwolić instalatorowi zrobić to za Ciebie, nawet w przypadku symulacji BIOS lub UEFI.
 +
 +{{:​installer6-efi.png?​400|}}
 +
 +----
 +
 +Jeśli nadal nie masz pewności co do partycjonowania,​ opublikuj swoje pytanie na naszych forach.
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 86%>
 +[[create_live_usb|<​--- Tworzenie dysku Live USB]]|[[boot_old|Jak uruchomić Sparky na bardzo starych maszynach --->]]
 +</​WRAP>​
pl/partitioning.txt · Last modified: 2019/08/15 22:09 by pavroo