User Tools

Site Tools


pl:pantheon_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl:pantheon_desktop [2019/09/05 21:06]
pavroo created
pl:pantheon_desktop [2021/05/04 15:26] (current)
Line 13: Line 13:
 1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/CLI]]. Uruchamiając minimalne ISO, uruchom [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Pantheon. 1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/CLI]]. Uruchamiając minimalne ISO, uruchom [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Pantheon.
  
-Z powodu niekompatybilności pulpitu Pantheon ze Sparky 5/Debian testing, ten pulpit został usunięty z listy instalacji minimalnych obrazów ISO.+Z powodu niekompatybilności pulpitu Pantheon ze Sparky 5/Debian testing "Buster", ten pulpit został usunięty z listy instalacji minimalnych obrazów ISO.
  
 2. Sparky [[aptus|APTus]] - zakładka Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Panteonu, obok istniejącego, innego pulpitu. 2. Sparky [[aptus|APTus]] - zakładka Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Panteonu, obok istniejącego, innego pulpitu.
pl/pantheon_desktop.1567710381.txt.gz · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)