User Tools

Site Tools


pl:monitor_resolution

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:monitor_resolution [2019/09/05 21:20] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Jak ręcznie ustawić rozdzielczość monitora =====
 +
 +==== Sposób ręczny ====
 +
 +1. Sprawdź aktualną rozdzielczość:​
 +
 +  xrandr -q
 +
 +Przykładowy wynik to:
 +
 +  VGA1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
 +  1024x768 60,0
 +  800x600 60,3 56,2
 +  848 x 480 60,0
 +  640x480 59,9
 +  DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
 +
 +2. Wygeneruj „modeline” za pomocą polecenia „gtf”:
 +
 +  gtf szerokość wysokość częstotliwość-odświeżania
 +
 +Przykład:
 +
 +  gtf 1366 768 60
 +
 +Wynik to:
 +
 +  1368 x 768 przy 60,00 Hz (GTF) hsync: 47,70 kHz; pclk: 85,86 MHz
 +  Modeline „1368x768_60.00” 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795-HSync + Vsync
 +
 +Gdzie:
 +
 +  * 1366 - szerokość
 +  * 768 - wysokość
 +  * 60 - częstotliwość odświeżania
 +
 +3. Ustaw rozdzielczość kopiując ostatnie wyjście polecenia **gtf**, zaczynając od **Modeline**:​
 +
 +  xrandr --newmode "​1368x768_60.00"​ 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync + Vsync
 +  xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
 +  xrandr --output VGA1 - tryb 1368x768_60.00
 +
 +Jest to tylko rozwiązanie tymczasowe, po ponownym uruchomieniu wszystkie zmiany zostaną utracone.
 +
 +----
 +
 +Aby było trwałe, wykonaj:
 +
 +1. Utwórz nowy plik w katalogu domowym, na przykład **.mymonitor**:​
 +
 +  nano .mymonitor
 +
 +2. Skopiuj poprzednie 3 polecenia użyte do ręcznego ustawienia monitora i wklej do pliku:
 +
 +  #!/bin/bash
 +  xrandr --newmode "​1368x768_60.00"​ 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync + Vsync
 +  xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
 +  xrandr --output VGA1 - tryb 1368x768_60.00
 +
 +3. Ustaw plik jako wykonywalny:​
 +
 +  chmod +x .mymonitor
 +
 +4. Dodaj plik ~ HOME/​.mymonitor do uruchamiania systemu.
 +
 +Więcej informacji o XRandR można znaleźć za pomocą poleceń:
 +
 +  xrandr --help
 +  człowiek xrandr
 +
 +----
 +
 +==== Graficzne nakładki dla Randr/​XRandr ====
 +
 +Istnieje kilka nakładek dla Rand/​XRandr,​ takich jak:
 +
 +  * LXrandr
 +
 +{{:​lxrandr.png?​300|}}
 +
 +  * KDE Workspace Randr
 +  * Arandr
 +
 +Aby zainstalować arandr, użyj tego polecenia:
 +
 +  sudo apt-get install arandr
 +
 +
 +Następnie otwórz terminal i wprowadź:
 +
 +  arandr
  
pl/monitor_resolution.txt · Last modified: 2019/09/05 21:20 by pavroo