User Tools

Site Tools


pl:lumina_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:lumina_desktop [2019/09/05 20:46] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Lumina Desktop =====
 +
 +„Lumina Desktop Environment jest lekkim interfejsem systemowym zaprojektowanym do użytku w dowolnym systemie operacyjnym podobnym do Uniksa. Lumina opiera się na wykorzystaniu wtyczek, które umożliwiają dowolne ustawienie całego interfejsu dla każdego użytkownika. Układ pulpitu jest domyślnie włączony lecz może być  konfigurowany przez administratora systemu. ”
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +Pakiet Lumina jest kompilowana i dostępna w repozytoriach Sparky; można go zainstalować na dwa sposoby:
 +
 +1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/​CLI]]. Po uruchomieniu ISO Minimal, uruchom [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jedną z 20 pulpitów, w tym Lumina.
 +
 +2. Sparky [[aptus|APTus]] - zakładka Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jedną z 20 pulpitów, w tym Lumina, obok istniejącego,​ innego pulpitu.
 +
 +{{:​sparky44-lumina2.png?​400|Lumina}}
  
pl/lumina_desktop.txt · Last modified: 2019/09/05 20:46 by pavroo