User Tools

Site Tools


pl:lightscribe_installer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:lightscribe_installer [2020/03/05 23:35] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Instalator LightScribe =====
  
 +LightScribe to technologia nagrywania na dyskach optycznych, opracowana przez firmę Hewlett-Packard,​ która wykorzystuje specjalnie powlekane nośniki do nagrywania płyt CD i DVD do produkcji laserowo wytrawionych etykiet z tekstem lub grafiką, w przeciwieństwie do naklejek i płyt drukowanych.
 +
 +Czego potrzebujesz,​ aby korzystać z technologii LightScribe?​
 +
 +   * Nagrywarka CD/DVD z obsługą technologii LightScribe
 +   * Pustą płytę CD/DVD zgodną z technologią LightScribe
 +   * Aplikacja (sterowniki),​ która pozwala korzystać z technologii LightScribe na twoim komputerze
 +   * Dodatkowa aplikacja, która zapewnia więcej funkcji niż standardowa aplikacja (opcja)
 +
 +Instalator LightScribe OnLine Sparky pozwala pobrać i zainstalować wszystkie potrzebne komponenty, aby włączyć technologię LightScribe na komputerze z systemem SparkyLinux.
 +
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install lightscribe-installer
 +
 +
 +Mastępnie uruchom graficzny instalator z menu systemu->​ Grafika->​ 4L-GUI
 +
 +Instalator Sparky instaluje pakiety 32 bitowe LightScribe w systemie 32 lub 64 bitowym.
 +
 +{{:​lightscribe-installer.png?​300|Instalator LightScribe}}
 +
 +Po zakończeniu procesu instalacji masz dwie możliwości korzystania z tej technologii:​
 +
 +**1.** Uruchom domyślny interfejs programu dostarczony przez LightScribe,​ za pomocą polecenia:
 +
 +   cd /​opt/​lightscribeApplications/​SimpleLabeler
 +   ​./​SimpleLabeler
 +
 +{{:​lightscribe.png?​300|LightScribe}}
 +
 +**2.** Uruchom drugi program dostarczony przez Lacie, restarując (uruchom ponownie) z Menu→ Grafika→ 4L-GUI
 +
 +{{:​lacie.png?​250|Lacie}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[linux_kernel|<​--- Latest Linux Kernel]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[live_usb_creator|Live USB Creator --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/lightscribe_installer.txt · Last modified: 2020/03/05 23:35 by pavroo