User Tools

Site Tools


pl:install_package

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:install_package [2019/08/14 22:45] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Instalacja nowych pakietów =====
 +
 +
 +Ten krótki przewodnik pozwala znaleźć i zainstalować nowe pakiety za pomocą konsoli tekstowej.
 +
 +Każde polecenie musi być uruchamiane z wyższymi uprawnieniami **sudo**.
 +
 +1. Znajdź paczkę:
 +
 +   sudo apt-cache search nazwa-pakietu
 +
 +2. Sprawdź, czy pakiet jest zainstalowany i znajdź jego wersję:
 +
 +   sudo apt-cache policy nazwa-pakietu
 +
 +3. Zainstaluj pakiet (pakiety):
 +
 +   sudo apt-get install pakiet1 pakiet2 pakiet3
 +
 +4. Pakiet „Deb” pobrany z sieci można zainstalować za pomocą narzędzia **dpkg**:
 +
 +   cd / ścieżka / do / download / katalogu
 +   sudo dpkg -i pakiet1.deb pakiet2.deb pakiet3.deb
 +
 +Jeśli pakiet (pakiety) wymagają dodatkowych zależności,​ instalacja może zostać przerwana. Aby to naprawić, uruchom:
 +
 +    sudo apt-get update
 +    sudo apt-get install -f
 +
 +
 +Listę wszystkich pakietów zainstalowanych w systemie można wygenerować za pomocą polecenia:
 +
 +    sudo dpkg -l
 +lub
 +    sudo dpkg-query -l
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 62%>
 +[[upgrade|<​- Ręczna aktualizacja systemu]]|[[remove_package|Usuń pakiety --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/install_package.txt · Last modified: 2019/08/14 22:45 by pavroo