User Tools

Site Tools


pl:how_to_speedup_google_chrome_internet_browser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl:how_to_speedup_google_chrome_internet_browser [2019/09/05 21:25]
pavroo created
pl:how_to_speedup_google_chrome_internet_browser [2021/09/07 13:00]
pavroo removed broken links
Line 29: Line 29:
 5. Włącz rozszerzenie proxy kompresji danych. 5. Włącz rozszerzenie proxy kompresji danych.
  
-[[https://chrome.google.com/webstore/detail/data-compression-proxy/ajfiodhbiellfpcjjedhmmmpeeaebmep?hl=pl]]+chrome.google.com/webstore/detail/data-compression-proxy/ajfiodhbiellfpcjjedhmmmpeeaebmep?hl=pl
  
 6. Włącz rozszerzenie Oszczędzanie danych (beta). 6. Włącz rozszerzenie Oszczędzanie danych (beta).
  
-[[https://chrome.google.com/webstore/detail/data-saver-beta/pfmgfdlgomnbgkofeojodiodmgpgmkac]]+chrome.google.com/webstore/detail/data-saver-beta/pfmgfdlgomnbgkofeojodiodmgpgmkac
  
 Czasami rozszerzenie proxy kompresji danych i rozszerzenie Oszczędzanie danych (beta) działają tylko wtedy, gdy masz już połączenie z Internetem. Na przykład mój dostawca usług internetowych musi się zalogować, aby korzystać z Internetu; Mogę włączyć te dwa rozszerzenia, gdy loguję się do dostawcy usług internetowych ISP, w przeciwnym razie nie mogę połączyć się z Internetem, a plik hosts nie ma zastosowania z tymi dwoma rozszerzeniami. Czasami rozszerzenie proxy kompresji danych i rozszerzenie Oszczędzanie danych (beta) działają tylko wtedy, gdy masz już połączenie z Internetem. Na przykład mój dostawca usług internetowych musi się zalogować, aby korzystać z Internetu; Mogę włączyć te dwa rozszerzenia, gdy loguję się do dostawcy usług internetowych ISP, w przeciwnym razie nie mogę połączyć się z Internetem, a plik hosts nie ma zastosowania z tymi dwoma rozszerzeniami.
  
pl/how_to_speedup_google_chrome_internet_browser.txt · Last modified: 2021/09/07 13:00 by pavroo