User Tools

Site Tools


pl:gscreenshot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:gscreenshot [2020/03/05 23:45] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Gscreenshot ====
  
 +Gscreenshot to graficzna nakładka dla narzędzia **scrot**, która pozwala robić zdjęcia pulpitu lub wybranego okna i zapisać je na dysku lokalnym.
 +
 +Gscreenshot nie był rozwijany od 2009 roku, ale został dostosowany i debianizowany dla SparkyLinux. Jest preinstalowany (począwszy od Sparky 4.0) w wersjach Sparky: LXDE, LXQt, GameOver, Openbox i JWM. Gscreenshot zastąpił nasze poprzednie narzędzie o nazwie [[sparky_screenshot|Sparky Screenshot]].
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install gscreenshot
 +
 +{{:​gscreenshot.png?​300|Gscreenshot}}
 +
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[desura_installer|<​--- Desura Installer]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[linux_kernel|Latest Linux Kernel --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/gscreenshot.txt · Last modified: 2020/03/05 23:45 by pavroo