User Tools

Site Tools


pl:fix_package

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:fix_package [2019/08/14 22:57] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Naprawa uszkodzonych pakietów =====
 +
 +Czasami proces instalowania lub aktualizazji pakietu może być z jakiegoś powodu przerwany.
 +
 +W takich przypadkach **NIE** uruchamiaj ponownie systemu, spróbuj go naprawić przed ponownym uruchomieniem.
 +
 +Jeśli ponownie uruchomiłeś system i nie możesz zalogować się na swoje konto, uruchom go jeszcze raz w **Trybie ratunkowym**.
 +
 +Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami superu żytkownika **sudo**.
 +
 +Napraw uszkodzone pakiety za pomocą narzędzia **dpkg** - zainstaluje wszystkie już pobrane pakiety:
 +
 +   sudo dpkg --configure -a
 +
 +Czasami uszkodzone pakiety wymagają więcej (brakujących) zależności,​ więc **dpkg** nie może tego rozwiązać. Użyj **apt-get**,​ aby naprawić wszystko, co nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowane i wymaga pobrania nowych pakietów:
 +
 +   sudo apt-get update
 +   sudo apt-get install -f
 +
 +Jeśli naprawiłeś niektóre pakiety po zepsutym procesie aktualizacji,​ uruchom aktualizację ponownie, aby upewnić się, że nie ma już nic do aktualizacji/​naprawy:​
 +
 +   sudo apt-get dist-upgrade
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 58%>
 +[[remove_package|<​--- Usuń pakiety]]|[[clean_packages|Czyszczenie pakietów --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/fix_package.txt · Last modified: 2019/08/14 22:57 by pavroo