User Tools

Site Tools


pl:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:faq [2019/08/14 00:55] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== FAQ =====
  
 +==== Oświadczenie ====
 +
 +Treści są dostarczane „takie, jakie są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej,​ w tym między innymi dorozumianych gwarancji poprawności i przydatności do określonego przedmiotu. Całe ryzyko związane z jakością i dokładnością treści spoczywa na Tobie. Jeśli treść okaże się niespełniająca normy, ponosisz koszty wszystkich niezbędnych przeglądów,​ napraw lub poprawek.
 +
 +==== Czy Sparky jest bezpłatny? ====
 +
 +Tak, Sparky był, jest i zawsze będzie bezpłatny.
 +
 +==== Jaka jest licencja? ====
 +
 +Sparky jest publikowany na różnych licencjach:
 +  * głównie GNU GPL i podobne
 +  * niektóre pakiety w ramach CC
 +  * niektóre pakiety zastrzeżone
 +
 +Aby się dowiedzieć,​ sprawdź licencje pakietów w katalogu **/​usr/​share/​doc/​**.
 +
 +Kopie licencji znajdują się w katalogu **/​usr/​share/​common-licencje/​**.
 +
 +==== Czy mogę dokonać modyfikacji Sparky? ====
 +
 +Dostosowuj Sparky i pamiętaj o dwóch prostych zasadach:
 +
 +  * Zmień nazwę obrazu ISO, dodając „społeczność”,​ „niestandardowy”,​ „nieoficjalny” lub „remiks” dla nazwy nowego spinu.
 +  * Daj ludziom znać, że wykonałeś „nieoficjalny” remiks, który wykonałeś **TY** a **NIE** członkowie zespołu deweloperów SparkyLinux.
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 55%>
 +[[pobierz|<​--- Informacje do pobrania]]|[[start|Wiki strona startowa --->]]
 +</​WRAP>​
pl/faq.txt · Last modified: 2019/08/14 00:55 by pavroo