User Tools

Site Tools


pl:enlightenment_installation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:enlightenment_installation [2019/09/05 00:08] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Instalacja Enlightenment =====
 +
 +Pakiety menadżera okien Enlightenment znajdujące się w repozytorium SparkyLinux można zainstalować na Sparky i Debianie.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get update
 +   sudo apt-get install enlightenment
 +
 +Pakiet „oświecenia” instaluje zaplecze „polkit”,​ takie jak:
 +
 +   ​policykit-1-gnome
 +   ​polkit-kde-agent-1
 +   ​mate-polkit
 +   ​lxqt-policykit
 +   ​lxpolkit
 +
 +Upewnij się, że Twoja instalacja Enlightenment włączyła jedno z powyższych narzędzi podczas uruchamiania.
 +
 +Aby to zrobić ręcznie, przejdź do Ustawienia->​ Aplikacje->​ Aplikacje startowe. Znajdź jedno z narzędzi na liście „System” lub „Aplikacje” i dodaj je do uruchamiania (zaznacz w zakładce „Zamów”).
 +
 +Drugim sposobem na to jest edycja (lub utworzenie, jeśli nie istnieje) pliku:
 +
 +   ​~HOME/​.e/​e/​applications/​startup/​.order
 +
 +Następnie dodaj plik „.desktop” powyższych narzędzi, na przykład „polkit”:​
 +
 +   ​polkit.desktop
  
pl/enlightenment_installation.txt · Last modified: 2019/09/05 00:08 by pavroo