User Tools

Site Tools


pl:debitool

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:debitool [2020/03/16 22:36] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== DEBiTool =====
  
 +Jest to małe narzędzie, które pozwala zainstalować pakiet deb z dysku lokalnego, a także zainstalować go ponownie lub usunąć. Narzędzie używa Yad do wyświetlania wszystkich wiadomości.
 +
 +Może być stosowany jako alternatywa dla GDebi-GTK lub GDebi-KDE.
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +   sudo apt update
 +   sudo apt install debi-tool
 +
 +==== Użycie ====
 +
 +1. Prawy klik na pakiecie deb -> Otwórz za pomocą DEBiTool Package Installer (lub ustaw go jako domyślne narzędzie do otwierania plików deb); lub
 +
 +2. Menu-> System-> DEBiTool->​ wybierz plik deb z dysku lokalnego; lub
 +
 +3. Z linii poleceń:
 +
 +   ​debi-tool your-package.deb
 +
 +{{:​debi-tool5.png?​400|DEBiTool}}
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[deb_package_builder|<​--- DEB Package Builder]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[desura_installer|Desura Installer ​ --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/debitool.txt · Last modified: 2020/03/16 22:36 by pavroo