User Tools

Site Tools


pl:custom_shortcuts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:custom_shortcuts [2021/05/04 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Własne skróty klawiszowe =====
 +
 +Dostępnych jest kilka dodatkowych skrótów klawiszowych dla pulpitów Sparky: LXQt, Openbox i Xfce:
 +
 +^ Skrót      ^ Narzędzie       ^ LXQt polecenie      ^ Openbox polecenie      ^ Xfce polecenie     ^
 +| super+w | Przeglądarka www | x-www-browser | x-www-browser | x-www-browser |
 +| super+m | Klient Email | exo-open –launch MailReader | exo-open –launch MailReader | exo-open –launch MailReader |
 +| super+t | Terminal emulator | x-terminal-emulator | x-terminal-emulator | x-terminal-emulator |
 +| Print | Zrzut ekranu | lximage-qt - -screenshot | xfce4-screenshooter / gscreenshot | xfce4-screenshooter |
 +| super+e | Menadżer plików | pcmanfm-qt | thunar | thunar |
 +| super+p | Drukarka | system-config-printer | system-config-printer | system-config-printer |
 +| super+d | Monitor | lxqt-config-monitor |  | xfce4-display-settings - -minimal |
 +| super+l | Monitor |  | lxrandr |  |
 +| super+q | Wyjście |  | wm-logout |  |
 +| super+r | Uruchom |  | gexec |  |
 +| Ctrl+Esc | Menu |  | jgmenu_run |  |
 +
 +==== Jak zaktualizować skróty klawiszowe ====
 +
 +Zaktualizuj pakiet **sparky-desktop-data** do najnowszej wersji, następnie:
 +
 +=== LXQt ===
 +
 +Skopiuj plik:
 +  /usr/share/sparky-desktop-data/lxqt/skel/.config/openbox/lxqt-rc.xml
 +
 +do:
 +  ~/.config/openbox/
 +
 +następnie zrestartuj Openbox:
 +
 +  openbox --restart
 +
 +=== Openbox ===
 +
 +Skopiuj plik:
 +  /usr/share/sparky-desktop-data/openbox/skel/.config/openbox/rc.xml
 +
 +do:
 +  ~/.config/openbox/
 +
 +następnie zrestartuj Openbox:
 +
 +  openbox --restart
 +
 +=== Xfce ===
 +
 +Dodaj skróty klawiszowe ręcznie :
 +
 +Przeglądarka www:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>w" --create --type string --set "x-www-browser"
 +
 +Klient poczty Email:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>m" --create --type string --set "exo-open --launch Mailreader"
 +
 +Terminal emulator:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>t" --create --type string --set "x-terminal-emulator"
 +
 +Zrzut ekranu:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/Print" --create --type string --set "xfce4-screenshooter"
 +
 +Menadżer plików Thunar:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>e" --create --type string --set "thunar"
 +
 +Drukarka:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>p" --create --type string --set "system-config-printer"
 +
 +Monitor:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>d" --create --type string --set "xfce4-display-settings -- minimal"
 +
 +Ustawienia czcionek mogą zostać zmienione, więc przywróć je później za pomocą narzędzia Xfce Config.
  
pl/custom_shortcuts.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)