User Tools

Site Tools


pl:custom_shortcuts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:custom_shortcuts [2021/02/24 13:54] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Własne skróty klawiszowe =====
 +
 +Dostępnych jest kilka dodatkowych skrótów klawiszowych dla pulpitów Sparky: LXQt, Openbox i Xfce:
 +
 +^ Skrót ​     ^ Narzędzie ​      ^ LXQt polecenie ​     ^ Openbox polecenie ​     ^ Xfce polecenie ​    ^
 +| super+w | Przeglądarka www | x-www-browser | x-www-browser | x-www-browser |
 +| super+m | Klient Email | exo-open –launch MailReader | exo-open –launch MailReader | exo-open –launch MailReader |
 +| super+t | Terminal emulator | x-terminal-emulator | x-terminal-emulator | x-terminal-emulator |
 +| Print | Zrzut ekranu | lximage-qt - -screenshot | xfce4-screenshooter / gscreenshot | xfce4-screenshooter |
 +| super+e | Menadżer plików | pcmanfm-qt | thunar | thunar |
 +| super+p | Drukarka | system-config-printer | system-config-printer | system-config-printer |
 +| super+d | Monitor | lxqt-config-monitor |  | xfce4-display-settings - -minimal |
 +| super+l | Monitor |  | lxrandr |  |
 +| super+q | Wyjście |  | wm-logout |  |
 +| super+r | Uruchom |  | gexec |  |
 +| Ctrl+Esc | Menu |  | jgmenu_run |  |
 +
 +==== Jak zaktualizować skróty klawiszowe ====
 +
 +Zaktualizuj pakiet **sparky-desktop-data** do najnowszej wersji, następnie:
 +
 +=== LXQt ===
 +
 +Skopiuj plik:
 +  /​usr/​share/​sparky-desktop-data/​lxqt/​skel/​.config/​openbox/​lxqt-rc.xml
 +
 +do:
 +  ~/​.config/​openbox/​
 +
 +następnie zrestartuj Openbox:
 +
 +  openbox --restart
 +
 +=== Openbox ===
 +
 +Skopiuj plik:
 +  /​usr/​share/​sparky-desktop-data/​openbox/​skel/​.config/​openbox/​rc.xml
 +
 +do:
 +  ~/​.config/​openbox/​
 +
 +następnie zrestartuj Openbox:
 +
 +  openbox --restart
 +
 +=== Xfce ===
 +
 +Dodaj skróty klawiszowe ręcznie :
 +
 +Przeglądarka www:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/<​Super>​w"​ --create --type string --set "​x-www-browser"​
 +
 +Klient poczty Email:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/<​Super>​m"​ --create --type string --set "​exo-open --launch Mailreader"​
 +
 +Terminal emulator:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/<​Super>​t"​ --create --type string --set "​x-terminal-emulator"​
 +
 +Zrzut ekranu:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/​Print"​ --create --type string --set "​xfce4-screenshooter"​
 +
 +Menadżer plików Thunar:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/<​Super>​e"​ --create --type string --set "​thunar"​
 +
 +Drukarka:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/<​Super>​p"​ --create --type string --set "​system-config-printer"​
 +
 +Monitor:
 +
 +  xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/​commands/​custom/<​Super>​d"​ --create --type string --set "​xfce4-display-settings -- minimal"​
 +
 +Ustawienia czcionek mogą zostać zmienione, więc przywróć je później za pomocą narzędzia Xfce Config.
  
pl/custom_shortcuts.txt · Last modified: 2021/02/24 13:54 by pavroo