User Tools

Site Tools


pl:cde

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:cde [2019/09/04 21:22] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== CDE =====
 +
 +Z Wikipedii:
 +
 +„Common Desktop Environment (CDE) to środowisko graficzne dla systemów Unix i OpenVMS, oparte na zestawie narzędzi widgetów Motif. Stanowiło część standardu UNIX98 Workstation Product Standard i długo było „klasycznym” pulpitem uniksowym związanym z komercyjnymi stacjami roboczymi Unix.
 +
 +Po długiej historii jako oprogramowanie zastrzeżone,​ CDE zostało wydane jako wolne oprogramowanie w dniu 6 sierpnia 2012 r. na licencji GNU Lesser General Public License, wersja 2 lub nowsza. Od czasu wydania jako wolne oprogramowanie CDE zostało przeniesione do systemów pochodnych Linux i BSD.”
 +    ​
 +==== Instalacja ====
 +
 +   sudo apt-get install cde-desktop
 +
 +CDE można również zainstalować za pomocą [[aptus|APTus]],​ obrazów ISO [[minimal|MinimalGUI/​CLI]] lub meta pakietu „sparky-desktop-cde”.
 +
 +{{:​cde-desktop-64bit.png?​400|Common Desktop Environment}}
  
pl/cde.txt · Last modified: 2019/09/04 21:22 by pavroo