User Tools

Site Tools


pl:budgie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:budgie [2019/09/04 21:11] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Budgie Desktop =====
 +
 +   ​Budgie Desktop jest już dostępny w repozytorium Debiana
 +
 +Budgie to flagowy pulpit Solus i jest projektem dystrybucji Solus. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnym użytkowniku,​ koncentruje się na prostocie i elegancji. Napisany od podstaw z myślą o integracji, pulpit Budgie ściśle integruje się z GNOME, wykorzystując podstawowe technologie,​ aby zaoferować alternatywne wrażenia pulpitu.
 +
 +Budgie Desktop oferuje narzędzia, takie jak:
 +
 +  * Menu Budgie - intuicyjne menu, które umożliwia szybki dostęp do zainstalowanych programów, oferując zarówno widok kategorii, jak i kompaktowy
 +  * Raven - aplet, centrum powiadomień i ustawienia systemu
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +Pakiety pulpitu Budgie są również dostępne z repozytoriów Sparky i Debian.
 +
 +  sudo apt-get install budgie-desktop
 +
 +Budgie można również zainstalować za pomocą [[aptus|APTus]],​ obrazów ISO [[minimal|MinimalGUI/​CLI]] lub meta pakietu „sparky-desktop-budgie”.
 +
 +{{:​sparky43-budgie.png?​400|Budgie Desktop}}
  
pl/budgie.txt · Last modified: 2019/09/04 21:11 by pavroo