User Tools

Site Tools


pl:boot_old

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:boot_old [2019/08/15 22:37] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Jak uruchomić Sparky na bardzo starych maszynach =====
  
 +Ponieważ prawie wszystkie obrazy SparkyLinux są zbyt duże, aby zmieściły się na jednej płycie CD (z wyjątkiem edycji CLI), podajemy jedynie instrukcje dotyczące dysków DVD.
 +
 +Jeśli twoja maszyna:
 +   * nie ma napędu DVD, aby uruchomić z niego system operacyjny, lub
 +   * BIOS nie ma opcji uruchomienia systemu operacyjnego z napędu USB
 +istnieje sposób na uruchomienie i zainstalowanie Sparky na twoim komputerze.
 +
 +Potrzebujesz:​
 +    * Plop Boot Manager, który można pobrać ze strony projektu: [[http://​www.plop.at/​en/​ploplinux/​downloads/​live.html|Pobierz obraz iso Plop]]
 +    * port USB i 2GB pamięci flash USB (GameOver Edition wymaga co najmniej 4 GB)
 +
 +**Mała** wersja obrazu iso Plop mieści się na dysku CD (około 300 MB), więc [[burn_iso|nagraj ją na dysk CD]].
 +
 +Następnie [[create_live_usb|Skopiuj obraz ISO Sparky na flash USB disk]].
 +
 +Teraz włóż dysk Plop CD do napędu optycznego, a dysk flash Sparky USB do portu USB i uruchom ponownie komputer. Ustaw BIOS, aby uruchamiał dysk CD jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Zapisz ustawienia, uruchom ponownie i Plop powinien uruchomić się sam.
 +
 +Wybierz **Plop Boot Manager**.
 +
 +{{:​plop1.png?​400|}}
 +
 +Następnie wybierz **USB**, aby uruchomić Sparky z napędu USB.
 +
 +{{:​plop2.png?​200|}} ​
 +
 +Powinien się uruchomić domyślny menedżer rozruchu Sparky Live z napędu USB.
 +
 +{{:​sparky-live-boot.png?​400|}}
 +
 +Możesz teraz przetestować Sparky i zainstalować go, jeśli chcesz.
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 51%>
 +[[partitioning|<​--- Partycjonowanie dysku]]|[[install|Instalacja Sparky --->]]
 +</​WRAP>​
pl/boot_old.txt · Last modified: 2019/08/15 22:37 by pavroo