User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:aptus_upgrade [2019/08/19 14:17]
pavroo created
pl:aptus_upgrade [2020/01/12 17:50] (current)
pavroo
Line 14: Line 14:
  
 {{:​sparky-aptus-upgrade.png?​300|}} {{:​sparky-aptus-upgrade.png?​300|}}
 +
 +Począwszy od wersji 0.3.15, dostępne jest również narzędzie z linii poleceń, które zaktualizuje twój OS za pomocą jednej komendy:
 +
 +   ​sparky-upgrade
  
 ---- ----
pl/aptus_upgrade.txt · Last modified: 2020/01/12 17:50 by pavroo