User Tools

Site Tools


pl:aptus_gamer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:aptus_gamer [2019/08/19 14:12] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky APTus Gamer =====
  
 +Sparky APTus Gamer oferuje łatwy sposób instalowania konsoli do gier, emulatorów i innych narzędzi pomocnych dla graczy. Wszystkie aplikacje można instalować z repozytoriów Debiana, Sparky i innych serwisów.
 +
 +Sparky APTus Gamer jest wstępnie zainstalowany w wersji Sparky GameOver, ale można go zainstalować w każdej edycji za pomocą polecenia:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-aptus-gamer
 +
 +Lista narzędzi dostępnych do zainstalowania przez APTus Gamer:
 + 
 +   * AdvanceMENU - nakładka na AdvanceMAME,​ AdvanceMESS,​ MAME, MESS, xmame, Raine i inne emulatory
 +   * Atari800 - emulator systemów 8-bitowych Atari, XE Game System i Atari 5200 SuperSystem
 +   * DeSmuME - emulator Nintendo DS
 +   * DOSBox - emulator DOS dla BeOS, Linux, Mac OS X, OS2 i Windows
 +   * DOSEMU - Emulator DOS dla systemu Linux
 +   * ePSXe - ulepszony emulator PSX
 +   * FCEUX - emulator Nintendo Entertainment System (NES), Famicom i Famicom Disk System (FDS)
 +   * FS-UAE - wieloplatformowy emulator Amigi
 +   * GNOME Video Arcade - prosty interfejs MAME
 +   * Hatari - emulator Atari ST, STE, TT i Falcon dla systemu Linux i innych systemów
 +   * Higan - Emulator dla Nintendos SNES, NES, Gameboy, Gameboy Color i Gameboy Advance
 +   * Kega_Fusion - Sega SG/SC/SF, Master System, Game Gear, Genesis/​Megadrive,​ SVP, Pico, SegaCD/​MegaCD emulator
 +   * MAME - Emulator sprzętowy, który wiernie odtwarza zachowanie wielu automatów zręcznościowych
 +   * Mednafen - Atari Lynx, GameBoy, NES, SNES, PC-FX, Sega, Sony PlayStation i inne systemy
 +   * MESS - Emulator dla różnych konsol i systemów komputerowych
 +   * Nestopia - emulator Nintendo Entertainment System/​Famicom
 +   * PCSX - emulator Sony PlayStation
 +   * PlayOnLinux - interfejs dla Wine
 +   * PPSSPP - PPSSPP to emulator PSP typu open source dostępny dla systemów Windows, MacOS, Linux i Android
 +   * Steam - program uruchamiający usługę dystrybucji oprogramowania Steam - instalator OnLine
 +   * Stella - Emulator Atari 2600 dla SDL i systemu X Window
 +   * VisualBoyAdvance - w pełni funkcjonalny emulator Game Boy Advance
 +   * Virtual Jaguar - wieloplatformowy emulator konsoli Jaguar firmy Atari
 +   * Wine - implementacja Windows API
 +   * Winetricks - „menedżer pakietów” skryptu powłoki POSIX dla WINE, aby łatwo zainstalować oprogramowanie Windows
 +   * Yabause - emulator Sega Saturn
 +   * ZSNES - Emulator systemu rozrywki Super Nintendo
 +
 +{{: sparky-aptus-gamer.png?​ 650 | Sparky APTus Gamer}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 50%>
 +[[aptus_extra|<​--- Sparky APTus Extra]]|[[start|Strona startowa Wiki --->]]
 +</​WRAP>​
pl/aptus_gamer.txt · Last modified: 2019/08/19 14:12 by pavroo