User Tools

Site Tools


pl:aptus_extra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:aptus_extra [2020/03/14 14:49] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky APTus Extra =====
  
 +*** Sparky APTus Extra jest teraz modułem Sparky APTus ***
 +
 +Sparky APTus Extra pozwala na instalację wielu "​popularanych"​ aplikacji z repozytoriów Sparky lub zewnętrznych,​ za pomocą "​jednego " kliknięcia. Sparky APTus Extra jest preinstalowany we wszystkch edycjach Sparky. Jeśli go brakuje w twoim systemie, zainstaluj go:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-aptus-extra
 +
 +Lista aplikacji dostępnych do zainstalowania przez APTus Extra:
 +   * BlueGriffon - edytor treści WYSIWYG dla stron html
 +   * Ceni - menedżer sieci w trybie tekstowym
 +   * Custom ISO Builder - narzędzie Sparky, które pozwala przebudować obraz ISO Sparky
 +   * Device Driver Manager - narzędzie pomagające w instalacji sterowników własnościowych
 +   * DEB Package Builder - narzędzie Sparky, które pozwala zbudować prosty pakiet deb
 +   * Dropbox Client - narzędzie do synchronizacji plików
 +   * Eraser - narzędzie Sparky może trwale usunąć pliki i katalogi
 +   * Google Chrome - narzędzie Sparky, instalator OnLine przeglądarki internetowej od Google
 +   * Google Earth - narzędzie Sparky, instalator OnLine Google Earth 6 lub 7
 +   * Grub Customizer - aplikacja do edycji ustawień bootloadera Grub
 +   * JDownloader - instalator OnLine menedżera pobierania opartego na Javie
 +   * LightDM Manager - menedżer dla LightDM
 +   * Live USB Creator - Sparky narzędzie pomagające w tworzeniu dysku USB live z dystrybucją Linuksa
 +   * Lxmed - oparte na Javie narzędzie do zarządzania menu LXDE
 +   * Master PDF Editor - darmowa aplikacja do edycji plików PDF
 +   * Klient MEGAsync - narzędzie do synchronizacji plików
 +   * MintStick - narzędzie do nagrywania i formatowania plików ISO/IMG
 +   * Nighingale - odtwarzacz multimedialny,​ fork Songbird
 +   * Office - narzędzie Sparky, które pozwala zainstalować:​ Abiword & Gnumeric, Atril, Evince, LibreOffice,​ MS Office Online skróty, Mupdf, Okular, OpenOffice, Qpdfview, WPS Office, Xpdf
 +   * RSSOwl - klient RSS oparty na Javie
 +   * SeaMonkey - pakiet internetowy
 +   * Skype - narzędzie Sparky, instalator OnLine dla komunikatora Skype
 +   * Sparky APTus - narzędzie Sparky do zarządzania pakietami systemu
 +   * Sparky APTus Gamer - narzędzie Sparky do instalowania różnych emulatorów gier i innych narzędzi
 +   * SpiderOak - narzędzie do synchronizacji plików
 +   * Steam - instalator OnLine dla klienta Steam
 +   * TeamViewer - aplikacja do zdalnego dostępu
 +   * Przeglądarka TOR - aplikacja sieciowa anonimowość TOR + Firefox
 +   * TOR Messenger - komunikator oparty na Instantbird
 +   * TrueCrypt - oprogramowanie do szyfrowania dysku w locie
 +   * Variety - zmieniacz tapet i menedżer
 +   * VeraCrypt - oprogramowanie do szyfrowania dysków w locie oparte na TrueCrypt
 +   * Vivaldi - darmowa przeglądarka internetowa opracowana przez Vivaldi Technologies
 +   * VMware Player - narzędzie Sparky, instalator OnLine dla VMware Player
 +   * Vuze - klient BitTorrent
 +   * XnViewMP - darmowy edytor zdjęć
 +   * i inne narzędzia Sparky
 +
 +{{:​sparky-aptus-extra.png?​650|}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 82%>
 +[[aptus_upgrade_checker|<​--- How to Sparky APTus Upgrade Checker]]|[[aptus_gamer| How to Sparky APTus Gamer
 + ​--->​]]
 +</​WRAP>​
pl/aptus_extra.txt · Last modified: 2020/03/14 14:49 by pavroo