User Tools

Site Tools


pl:advanced_installer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:advanced_installer [2019/08/16 18:28] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Advanced Installer =====
 +
 +Zaawansowany instalator został zapożyczony z Remastersys Installer kilka lat temu, aby zapewnić lekki instalator dla systemu Sparky.
 +
 +Instalator zaawansowany jest instalowany wraz z domyślnym instalatorem [[calamares|Calamares]],​ aby zapewnić:
 +
 +1. Zapasowy Instalator dla głównego;
 +
 +2. Lekki instalator dla starszych komputerów,​ na których nie można uruchomić głównego instalatora;​
 +
 +3. Dodatkowa funkcjonalność,​ która pozwala zainstalować jeden z wielu wybranych komputerów stacjonarnych (tylko [[minimal|MinimalISO]]);​
 +
 +Instalator działa w dwóch wybranych trybach:
 +
 +1. Tryb graficzny oparty na Yad - uruchamia się z menu systemu->​ System-> Sparky (Advanced) Installer
 +
 +lub za pomocą wiersza poleceń:
 +   sudo sparky-installer gui
 +lub
 +   sudo sparkylinux-installer gui
 +
 +2. Tryb tekstowy oparty na Dialog działa za pomocą polecenia:
 +
 +   sudo sparky-installer
 +lub
 +   sudo sparkylinux-installer
 +
 +Miej na uwadzę, iż Advanced Installer wymaga nieco więcej uwagi niż główny instalator.
 +
 +1. Pierwsze okno Advanced Installer wymaga potwierdzenia Twojej decyzji - czy chcesz zainstalować Sparky, czy nie.
 +
 +{{:​minimal1.png?​200|The first GUI window}}
 +
 +(tryb tekstowy):
 +
 +{{:​minimal1a.png?​200|The first Dialog window}}
 +
 +2. Instalator instaluje system Live z ustawieniami narodowymi en_US jako domyślnymi. Aby to zmienić, wybierz ***Tak***.
 +
 +{{:​minimal2.png?​200|Choose your locale}}
 +
 +3. Teraz musisz wybrać dysk (twardy lub flash), aby zainstalować system.
 +
 +{{:​minimal3.png?​200|Choose a disk}}
 +
 +{{:​minimal4.png?​200|Choose a disk}}
 +
 +4. Po wybraniu dysku możesz podzielić istniejące partycje. upewnij się, że potrzebujesz przynajmniej:​
 +
 +- jedną **partycję root** na pliki systemowe (około 10-20 GB)
 +
 +- jedną **partycję wymiany** (500 MB - około 1 GB)
 +
 +{{:​minimal5.png?​200|GParted}}
 +
 +- jedną **partycję efi** (około 100–300 MB) (tylko maszyny UEFI)
 +
 +{{:​minimal5a.png?​200|GParted}}
 +
 +- jedną **partycję domową** na twoje prywatne pliki (opcjonalnie)
 +
 +**Ważne !**
 +
 +<WRAP center info 100%>
 +Jeśli chcesz skonfigurować katalog domowy (następny krok) na oddzielnej, współużytkowanej partycji, **NIE** używaj tej samej **nazwy użytkownika**,​ jaka już istnieje w innej dystrybucji Linuksa, z którą będziesz współdzielić katalog domowy. Jeśli wcześniej usunąłeś inną dystrybucję Linuksa i nadal istnieje twój stary katalog domowy - **NIE** używaj tej samej nazwy użytkownika,​ co wcześniej.
 +
 +Nowa nazwa użytkownika **musi być inny niż wcześniej**,​ więc katalog domowy otrzyma inną nazwę, dzięki czemu unikniesz problemów po pierwszym uruchomieniu z dysku twardego.
 +</​WRAP>​
 +
 +Jeśli chcesz ustawić katalog domowy (następny krok) na oddzielnej, współużytkowanej partycji, ** NIE ** używaj tego samego ** pseudonimu użytkownika **, jaki już istnieje w innej dystrybucji Linuksa, będziesz współdzielić dom katalog z. Jeśli wcześniej usunąłeś inną dystrybucję Linuksa i nadal istnieje twój stary katalog domowy - ** NIE ** używaj tego samego pseudonimu, co wcześniej.
 +
 +Nowy pseudonim ** musi być inny niż wcześniej **, więc katalog domowy otrzyma inną nazwę, dzięki czemu uniknie problemów po pierwszym uruchomieniu dysku twardego.
 +
 +Jeśli nie masz pewności co do procesu partycjonowania,​ przeczytaj [[partitioning|Instrukcję partycjonowania dysku]].
 +
 +5. Po zakończeniu partycjonowania dysku wybierz partycję dla zainstalowania ***efi.image*** (tylko komputery EFI). Jeśli taka partycja już istnieje na twoim komputerze (inny system operacyjny już jest zainstalowany),​ nie formatuj jej, po prostu użyj jej.
 +
 +{{:​minimal6a.png?​200|Choose EFI partition}} ​
 +
 +6. Wybierz partycję **swap**.
 +
 +{{:​minimal6.png?​200|Choose SWAP partition}}
 +
 +7. Wybierz partycje **root**.
 +
 +{{:​minimal7.png?​200|Choose root partition}}
 +
 +Następnie wybierz inne partycje, jeśli takie istnieją (home, boot, proc, media itp.)
 +
 +8. Wybierz system plików, który ma być używany na partycji **root** (preferowane ext4).
 +
 +{{:​minimal8.png?​200|File system of root partition}}
 +
 +9. Wybierz partycję **home**, jeśli taką posiadasz. Jeśli nie, folder domowy zostanie zainstalowany na partycji **root**.
 +
 +{{:​minimal9.png?​200|Choose home partition}}
 +
 +10. Wpisz informacje o swoim koncie i urządzeniu:​
 +
 +   * hasło root (administratora) (dwa razy)
 +   * twoje pełne imię
 +   * twój nick - używaj tylko małych liter i cyfr (bez znaków specjalnych,​ bez spacji)
 +   * twoje hasło - możesz używać małych, drukowanych liter, cyfr i znaków specjalnych (bez spacji) (dwa razy)
 +   * nazwa hosta - nazwa urządzenia - używaj tylko małych liter i cyfr (bez znaków specjalnych,​ bez spacji)
 +
 +{{:​minimal10.png?​200|Personal settings}}
 +
 +11. Wybierz miejsce instalacji bootloadera GRUB:
 +
 +   * Główny rekord rozruchowy (MBR) - jest to główny rekord wyświetlany jako „/​dev/​sda” lub „/​dev/​sdb”,​ jeśli masz więcej niż jeden dysk twardy - zalecane, aby zainstalować GRUB
 +   * partycja root - to partycja, na której zainstalujesz system plików Sparky
 +   * rootmbr - jeśli instalujesz Sparky na dysku USB
 +   * bez grub - nie instaluj GRUB w ogóle - dla zaawansowanych użytkowników
 +
 +{{:​minimal11.png?​200|GRUB installation}}
 +
 +12. Wybierz strefę czasową
 +
 +{{:​minimal12.png?​200|Time zone}}
 +
 +{{:​minimal13.png?​200|Time zone}}
 +
 +13. Sprawdź ustawienia a następnie pozwól instalatorowi skopiować pliki systemowe na dysk.
 +
 +{{:​minimal14.png?​200|Verification}}
 +
 +{{:​minimal15.png?​200|Coping files}}
 +
 +14. Uruchamiając zaawansowany instalator na obrazie Sparky MinimalGUI lub MinimalCLI, możesz wybrać środowisko/​menedżera okien do zainstalowania. Jeśli wybierzesz nowy pulpit, instalator sprawdzi i zainstaluje najnowsze wersje pakietów Sparky - wymagane aktywne połączenie z internetem!
 +
 +{{:​minimal16.png?​200|Desktop'​s option}}
 +
 +{{:​minimal17.png?​200|Choose a desktop}}
 +
 +15. Możesz także wybrać przeglądarkę internetową do zainstalowania.
 +
 +{{:​minimal18.png?​200|Choose a web browser}}
 +
 +16. Instalacja wymaga Twojej akceptacji - wpisz: **y** (lub **t**)
 +
 +{{:​minimal19.png?​200|New desktop installation}}
 +
 +17. Po zakończeniu wszystkich operacji wyłącz komputer, usuń nośnik Live i uruchom komputer przy użyciu właśnie zainstalowanego SparkyLinux.
 +
 +{{:​minimal20.png?​200|Installation finished}}
 +
  
pl/advanced_installer.txt · Last modified: 2019/08/16 18:28 by pavroo