User Tools

Site Tools


hu:sparky_kernel_builder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hu:sparky_kernel_builder [2020/03/13 18:09] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Kernel Építő =====
  
 +A **Sparky Kernel Builder** szkript a könnyű Linux kernel építő eljáráshoz,​ ha azt Ön önmagának szeretné elkészíteni.
 +
 +A szkript letölti a kernel forráskódjait a kernel.org helyről, kicsomagolja,​ lehetővé teszi Önnek a konfiguráció módosítását és debek és forrás csomagok építését.
 +
 +Telepítse a függőségeket!
 +
 +  sudo apt update ​
 +  sudo apt install grep coreutils pwd make bash xz-utils tar fakeroot build-essential ncurses-dev libssl-dev bc wget iputils-ping gawk flex bison binutils-dev
 +  sudo apt install --no-install-recommends kernel-package
 +
 +Töltse le a szkriptet a Sparky git tárolójából! [[https://​github.com/​sparkylinux/​sparky-kernel-builder]]
 +
 +Tegye végrehajthatóvá!
 +
 +  chmod +x sparky-kernel-builder
 +
 +Futtassa (normál felhasználóként)!
 +
 +  ./​sparky-kernel-builder
 +
 +Egy építéshez körülbelül 15 GB szabad helyre lesz szükség.
hu/sparky_kernel_builder.txt · Last modified: 2020/03/13 18:09 by pavroo