User Tools

Site Tools


hu:repository_testing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hu:repository_testing [2021/05/04 15:26]
127.0.0.1 external edit
hu:repository_testing [2021/08/20 12:20]
pavroo
Line 5: Line 5:
 ==== Tároló ==== ==== Tároló ====
  
-A Debian "testing" ág felhasználói hozzá adhatják a Sparky **potolo** (testing) alapvető **core** tárolókat a Sparky tárolók eléréséhez, mint alább:+A Debian "testing" ág felhasználói hozzá adhatják a Sparky **orion** (testing) alapvető **core** tárolókat a Sparky tárolók eléréséhez, mint alább:
  
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky.list    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky.list
Line 11: Line 11:
 és illessze be a fájlba! és illessze be a fájlba!
  
-   deb https://repo.sparkylinux.org/ potolo main +   deb https://repo.sparkylinux.org/ orion main 
-   deb-src https://repo.sparkylinux.org/ potolo main+   deb-src https://repo.sparkylinux.org/ orion main
    deb https://repo.sparkylinux.org/ core main    deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
    deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main    deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main
Line 35: Line 35:
    Pin-Priority: 1001    Pin-Priority: 1001
  
-Egyébként, telepítse a 'sparky-apt’ és a 'sparky6-apt’ csomagokat ehhez.+Egyébként, telepítse a 'sparky-apt_YYYYMMDD~sparky7’ csomagokat ehhez.
  
 ==== Nyilvános kulcs (Public key) ==== ==== Nyilvános kulcs (Public key) ====
Line 47: Line 47:
    sudo apt-key add /usr/share/keyrings/sparky.gpg.key    sudo apt-key add /usr/share/keyrings/sparky.gpg.key
  
-vagy szerezze be a kulcsot kézzel ( a 'wget'-et telepíteni kell):+vagy szerezze be a kulcsot kézzel (a 'wget'-et telepíteni kell):
  
    wget -O - https://repo.sparkylinux.org/sparky.gpg.key | sudo apt-key add -    wget -O - https://repo.sparkylinux.org/sparky.gpg.key | sudo apt-key add -
hu/repository_testing.txt · Last modified: 2021/08/20 12:20 by pavroo