User Tools

Site Tools


hu:cde

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hu:cde [2020/02/04 18:19] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Az Általános Asztali Környezet (The Common Desktop Environment) (CDE) =====
  
 +A Wikipedia szerint:
 +
 +„Az Általános Asztali Környezet (The Common Desktop Environment) (CDE) egy a Unix és az OpenVMS asztali környezet, a Motif ablakelemek/​vezérlőelemek eszközkészletén alapulva. Része volt a UNIX98 Munkaállomás Termék Szabványnak (Workstation Product Standard), és hosszabb ideig volt a „klasszikus” Unix asztali környezet társítva a kereskedelmi Unix munkaállomásokkal. ​
 +
 +A szoftver hosszú szabadalmazott idejű története után, a CDEt 2012. augusztus 6-án tették közé mint szabad szoftvert, a GNU Lesser General Public License, version 2 vagy későbbi szerint. Amióta szabad szoftverként közzétették,​ a CDE átvételre került a Linux és a BSD elágazásokba."​
 +Félreértések elkerülésére az eredeti szöveg/in order to avoid any misunderstandings the original text from Wikipedia is:
 +
 +"The Common Desktop Environment (CDE) is a desktop environment for Unix and OpenVMS, based on the Motif widget toolkit. It was part of the UNIX98 Workstation Product Standard, and was long the “classic” Unix desktop associated with commercial Unix workstations.
 +
 +After a long history as proprietary software, CDE was released as free software on 6 August 2012, under the GNU Lesser General Public License, version 2 or later. Since its release as free software, CDE has been ported to the Linux and BSD derivatives."​
 +    ​
 +==== Telepítés ====
 +
 +   sudo apt-get install cde-desktop
 +
 +A CDE telepíthető még az [[aptus|APTus-sal]],​ [[minimal|MinimalGUI/​CLI-vel]] ISO-képfájlból vagy a '​sparky-desktop-cde'​ meta-csomagból.
 +
 +{{:​cde-desktop-64bit.png?​400|Common Desktop Environment}}
 +
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[home_roasted_third_party_desktops|<​--- Home Roasted Third Party Desktops]] ​ | [[start|^ Wiki Start Page ^]]|  [[draco|Draco ​ --->]]|
 +</​WRAP>​
hu/cde.txt · Last modified: 2020/02/04 18:19 by pavroo