User Tools

Site Tools


hu:bspwm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hu:bspwm [2020/02/11 22:44] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== bspwm =====
  
 +    a bspwm jelenleg a Debian tárolókból érhető el
 +
 +A Wikipédia szerint (az eredeti meghagyásával)(in order to avoid any misunderstanding with leaving the original text):
 +
 +A bspwm egy C-ben megírt, az X11-nek formatervezett csempés ablakkezelő. Támogatja a csempézést,​ a stószolást,​ és a fülelrendezést,​ amelyet dinamikusan kezel. Teljes bináris fa levelekként mutatja az ablakokat.
 +"bspwm is a tiling window manager designed for X11, and written in C. It supports tiling, stacking, and tabbing layouts, which it handles dynamically. It represents windows as the leaves of a full binary tree."
 +
 +==== Telepítés ====
 +
 +   sudo apt-get install bspwm
 +
 +A bspwm-et telepítheti még az [[aptus|APTus]],​ [[minimal|MinimalGUI/​CLI]] ISO-képfájlból vagy a '​sparky-desktop-bspwm'​ meta csomagból is.
 +
 +==== Parancsikonok (Shortcuts) ====
 +
 +A telepítés az  APTus-sal vagy a MinimalGUI/​CLI ISO-képfájlból szintén biztosított a Sparky konfiguráció Tin2 panellel és néhány alkalmazással és parancsikonnal,​ mint alább:
 +
 +   drag floating windows to their wanted position: floating_modifier $mod
 +   start a terminal: $mod+Return
 +   kill focused window: $mod+Shift+q
 +   start dmenu (a program launcher): $mod+d
 +
 +   # change focus
 +   ​$mod+j focus left
 +   ​$mod+k focus down
 +   ​$mod+l focus up
 +   ​$mod+semicolon focus right
 +
 +   # alternatively,​ you can use the cursor keys:
 +   ​$mod+Left focus left
 +   ​$mod+Down focus down
 +   ​$mod+Up focus up
 +   ​$mod+Right focus right
 +
 +   # move focused window
 +   ​$mod+Shift+j move left
 +   ​$mod+Shift+k move down
 +   ​$mod+Shift+l move up
 +   ​$mod+Shift+semicolon move right
 +
 +   # alternatively,​ you can use the cursor keys:
 +   ​$mod+Shift+Left move left
 +   ​$mod+Shift+Down move down
 +   ​$mod+Shift+Up move up
 +   ​$mod+Shift+Right move right
 +
 +   split in horizontal orientation:​ $mod+h
 +   split in vertical orientation:​ $mod+v
 +   enter fullscreen mode for the focused container: $mod+f
 +
 +   # change container layout (stacked, tabbed, toggle split)
 +   ​$mod+s layout stacking
 +   ​$mod+w layout tabbed
 +   ​$mod+e layout toggle split
 +
 +   ​toggle tiling / floating: $mod+Shift+space
 +   ​change focus between tiling / floating windows: $mod+space
 +   focus the parent container: $mod+a
 +   focus the child container: $mod+d focus
 +
 +   # switch to workspace
 +   ​$mod+1 workspace 1
 +   ​$mod+2 workspace 2
 +   ​$mod+3 workspace 3
 +   ​$mod+4 workspace 4
 +   ​$mod+5 workspace 5
 +   ​$mod+6 workspace 6
 +   ​$mod+7 workspace 7
 +   ​$mod+8 workspace 8
 +   ​$mod+9 workspace 9
 +   ​$mod+0 workspace 10
 +
 +   # move focused container to workspace
 +   ​$mod+Shift+1 move container to workspace 1
 +   ​$mod+Shift+2 move container to workspace 2
 +   ​$mod+Shift+3 move container to workspace 3
 +   ​$mod+Shift+4 move container to workspace 4
 +   ​$mod+Shift+5 move container to workspace 5
 +   ​$mod+Shift+6 move container to workspace 6
 +   ​$mod+Shift+7 move container to workspace 7
 +   ​$mod+Shift+8 move container to workspace 8
 +   ​$mod+Shift+9 move container to workspace 9
 +   ​$mod+Shift+0 move container to workspace 10
 +
 +   ​reload the configuration file: $mod+Shift+c
 +   ​restart i3 inplace: $mod+Shift+r
 +   exit i3: $mod+Shift+e
 +
 +   # additional sparky shortkeys
 +   ​system suspend: $mod+Shift+s
 +   ​system hibernate: $mod+Shift+h
 +   ​system reboot: $mod+Shift+b
 +   ​system poweroff $mod+Shift+p
 +   ​midnight commander: $mod+Ctrl+m
 +   ​monitor settings: $mod+Ctrl+l
 +   ​pcmanfm:​ $mod+Ctrl+f
 +   web browser: $mod+Ctrl+w
 +   ​wallpaper:​ $mod+Ctrl+n
 +   ​synaptic:​ $mod+Ctrl+y
 +   ​firewall:​ $mod+Ctrl+u
 +   ​printer:​ $mod+Ctrl+p
 +   ​lxtask:​ $mod+Ctrl+x
 +   ​gscreenshot:​ $mod+Ctrl+s
 +
 +{{:​sparky43-bspwm.png?​400|bspwm}}
 +
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[trinity_desktop|<​--- Trinity]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[budgie|Budgie Desktop ​ --->]]|
 +</​WRAP>​
hu/bspwm.txt · Last modified: 2020/02/11 22:44 by pavroo